Filter pre vyhľadávanie tehliarskych značiek

Identifikačné číslo:
Písmená, alebo čísla: Všetky
Symbol:
Vyberte symbol

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL, pre výber všetkých stlačte tu.


forma:
Dátumy a čísla:
Orámovanie:
Reliéf znakov:
Región:
Vyberte región

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL


Datovanie:


Počet nájdených výsledkov: 5400zoznam mini Vytlačiť do PDF
IČ: Zobrazenie Popis Rozmery Lokalita Komentár Zbierka
0029 -kríž 29 x 14,5 x 6
D. Lužná, časť Jánošíková , kostol (Senec)
Senec, Štift (IC)
Senec, Robotnícka ul. (IC)
SNM - AM
1038 -kríž 26,5 x 14 x 6,5
Holíč (Skalica), severovýchodný bastión
SNM - AM
1039 -kríž 25 x 12 x 5.5
Hostie, hrad Hrušov (okr. Zlaté Moravce) (AÚ SAV)
SNM - AM
4690 -kríž 31 x 14,5 x 7
Dolný Štál (Dunajská Streda), fara (PN)
SNM - AM
3646 -kríž 30 x 16 x 7
Šaštín - Stráže (Senica), cintorín
Vladimír Ďurčanský
4273 -kríž 27 x 13,5 x 6
Tomášikovo (Galanta), skládka
Vojtech Ševeček
4274 -kríž 28 x 15,5 x 7
Šamorín (Dunajská Streda)
Vojtech Ševeček
4275 -kríž 28 x 14,5 x 6
Tomášikovo (Galanta)
Vojtech Ševeček
3119 -kríž a misa 29 x 13,5 x 6
Cífer (Trnava)
Herczig Béla
0033 -kríže 29 x 14 x 5,5
Trnava
SNM - AM
1044 -krížik 27,5 x 13,5 x 6,5
Dojč (Senica), skládka
František Satko
1045 -krížik 27 x 14 x 6
Dojč (Senica), skládka
František Satko
3647 -krížik 26,5 x 14 x 6
Šaštín - Stráže (Senica)
Vladimír Ďurčanský
3647 -krížiky 28 x 14 x 7
Bílkove Humence (Senica)
Vladimír Ďurčanský
2035 -krúžok 28 x 14 x 5
Mário Kramár
2036 -krúžok 23 x 11,5 x 6
Muráň (Revúca), hrad
SNM - AM
2034 -krúžok 29 x 14 x ?
Brodské (Skalica)
v stavbe
3650 -krúžok 28,5 x 14,5 x 6
Kúty (Senica)
Vladimír Ďurčanský
4128 -kruh 28,5 x 14,5 x 6,5
Sereď (Galanta), oplotenie židovského cintorína
Ľubomír Števík
2033 -kruh 30 x 14,5 x 6
Drahovce (Piešťany), dom
František Satko
Počet nájdených záznamov: 5400 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 6 [ 7 ] 8 . . . 268 269 270