ZJ

Obsahuje písmená: ZJ
Rozmer: 30,5 x 15 x 7
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Zentos Janos (skomolene maďarsky Svätý Ján)