ZI

Obsahuje písmená: ZI
Rozmer: 28,5 x 13,5 x 5,5
Zberateľ: AÚ SAV
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Topoľčany
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Iohanus Zeleméry 18. stor.