ZO

Obsahuje písmená: ZO
Rozmer: 27,5 x13 x 6,5
Zberateľ: Marián Čurný
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Trnava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
ZO- Obec Zvončín ?