Z

Obsahuje písmená: Z
Rozmer: 30 x 14 x 7
Zberateľ: SNM-AM
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
V Lakšárskej Novej Vsi boli tehelne Jána Žáka aj Františka Žáka 1. pol. 20. stor.