2

Obsahuje písmená:
Rozmer: ? x 14 x 6
Zberateľ: Jozef Urminský
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Hlohovec
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív