6

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Prešov
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív