-erb Bratislavy

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29 x 13,5 x 7,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Mestský
symbol: Brána

Poznámka:
štylizovaný erb Bratislavy