10

Obsahuje písmená:
Rozmer: 30 x 15 x 7
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Región: Nitra
Orámovanie: Bez kartuše
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív