-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 27,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Jednoduchý kríž