-veža alebo obrysy kostola

Obsahuje písmená:
Rozmer: 27 x 13,5 x 7,5
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Stavba