AABB

Obsahuje písmená: AB
Rozmer: 29.5 x 14.5 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Šaľa
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
ArchiAbbatia po slovensky Arciopátstvo - benediktínov, ktoré malo sídlo a pravdepodobne i tehelňu v Pannonhalme.