ADS

Obsahuje písmená: ADS
Rozmer: 29,5 x 15 x 7
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Archiepiscopus Dominium Strigoniensis - Panstvo Ostrihomského arcibiskupstva