1674

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29 x ? x 7
Zberateľ: AÚ SAV
datovanie: 17. - 18. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje dátum do roku 1800
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Teheľňa v Šali, primárne použitá pri stavbe pevnosti Nové Zámky