BF

Obsahuje písmená: BF
Rozmer: 28 x 14,5 x 7
Zberateľ: SNM - AM
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Kaštieľ bol postavený v druhej pol. 19. stor. Ferencom Bartalom