BUR SZT MIKLOS

Obsahuje písmená: BURSZTMIKLOS
Rozmer: 29 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 19. - 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Región: Trnava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Tehelňa

Poznámka:
Weinwurmova tehelňa v Borskom Mikuláśi BUR.SZT.MIKLOS je skratka maďarského názvu Borského Mikuláša - Búrszentmiklós