CES

Obsahuje písmená: CES
Rozmer: 27 x 15 x 6
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Spišská Nová Ves

Poznámka:
2. pol.18. stor.