CM

Obsahuje písmená: CM
Rozmer: 27 x 13 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Modra (stará tehelňa na Hlinách)