CEE

Obsahuje písmená: CE
Rozmer: 28,5 x 14 x 6
Zberateľ: Jozef Urminský
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Hlohovec
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Comes Emericus Erdödy,Tehelňa v Šulekove, koniec 19. stor.