CPJ

Obsahuje písmená: CPJ
Rozmer: 29 x 14 x 6,5
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Comes Pálffy József