CPMI

Obsahuje písmená: CPMI
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Comes Pálffy