CSU 1906

Obsahuje písmená: CSU
Rozmer: 30,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje dátum po roku 1800
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Csicsói Uradalom - Čičovské panstvo (Komárno), grófmi boli Kálnokyovci