DIAMANT H. F LOCZ.2

Obsahuje písmená: DIAMANTHFLOCZ
Rozmer: 28.5 x 14 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Trnava - tehelňa Heinricha Diamanta, zač. 20. stor. - 40. roky 20. stor.