EJ

Obsahuje písmená: EJ
Rozmer: 27.5 x 14 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Erbová
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Štátny
symbol: Koruna

Poznámka:
Tehelňa : Ostrihom (Eggenhoffer Jozsef, kon.19. stor. - zač. 20. stor.