EK

Obsahuje písmená: EK
Rozmer: 29 x 14 x 6,5
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Prešov
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Eperjesi kőrkemence (Prešovská kruhovka), koniec 19. stor.