EPJ

Obsahuje písmená: EPJ
Rozmer: 29.5 x 14.5 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Eperjes - maďarský názov Jahodnej Esterházy Pál János ?