EV

Obsahuje písmená: EV
Rozmer: 31 x 15 x 7
Zberateľ: AÚ SAV Košice
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Prešov
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Eperjes város, 2. pol. 19. stor.