FP

Obsahuje písmená: FP
Rozmer: 27.5 x 12 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Senica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
František Prochádzka, tehelňa Borský Sv. Jur, 20. stor.