FS

Obsahuje písmená: FS
Rozmer: 28.5 x 14 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Topoľčany
Reliéf znakov: Oboje

Poznámka:
František Šimon, tehelňa Prašice, 1. pol. 20. stor.