GBJ

Obsahuje písmená: GBJ
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 7
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
gróf Batthyány József