GBOOS

Obsahuje písmená: GBOS
Rozmer: 28,5 x 14,5 x 6,5
Zberateľ: Alfréd Bartalos
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Böős - maďarský mázov Gabčíkova