GEI

Obsahuje písmená: GEI
Rozmer: 30 x 15 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Hlohovec
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Erdődyovská tehelňa v Šulekove (Hlohovec), založená v 17. stor. Gróf Erdődy Iosephus (1754-1824)