GGY

Obsahuje písmená: GY
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Zlaté Moravce
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív