GH

Obsahuje písmená: GH
Rozmer: 27 x 13 x 6,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Tehelňa v Nových Zámkoch Grünfeld-Holota tridsiate roky 20. stor.