-dvojkríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29 x 14 x ?
Zberateľ: v stavbe
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Prievidza
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Slovenský
symbol: Dvojkríž

Poznámka:
Štátny symbol prvej Slovenskej republiky