GJP

Obsahuje písmená: GJP
Rozmer: 28 x 14.5 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Oválna
Región: Trnava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Comes Pálffy Joannes /1829-1910/ kon. 19. stor - zač. 20. stor.