HV

Obsahuje písmená: HV
Rozmer: 30 x 14.5 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Trebišov
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
1. pol. 20. stor.