HV

Obsahuje písmená: HV
Rozmer: 30 x 14 x 7,5
Zberateľ: Marián Čurný
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bardejov

Poznámka:
1. pol. 20. stor.