IH

Obsahuje písmená: IH
Rozmer: 30 x 15 x 6
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Dátumy a čísla: Obsahuje výrobné číslo
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Skalica
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
1. pol. 20. stor.