-erb bratislavský

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28,5 x 14 x 6
Zberateľ: Gabriel Szöllösi
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Bratislava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Mestský
symbol: Brána

Poznámka:
štylizovaný erb mesta Bratislava