-erb uhorský

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: Jozef Šteffek
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Erbová
Región: Banská Štiavnica
Región: Žarnovica
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Uhorský
symbol: Štátny
symbol: Dvojkríž

Poznámka:
Tehelňa uhorskej kráľovskej pokladne v Žarnovici kon. 19. - zač. 20. stor.