JM

Obsahuje písmená: JM
Rozmer: 29.5 x 14 x 7.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Nové Zámky
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Monogram

Poznámka:
V Kolte mal koncom 19. stor. tehelňu Móric Jaross, bohatý statkár.