-kladivá

Obsahuje písmená:
Rozmer: 29,5 x 14,5 x 6
Zberateľ: Jozef Šteffek
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Banská Štiavnica
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Kladivo

Poznámka:
Banícke kladivká sa nachádzali v erboch mnohých baníckych miest