GK

Obsahuje písmená: GK
Rozmer: 28.5 x 14 x 6.5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Štvorhranná
Región: Ilava
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Gustav Krupička, tehelňa Košeca 1.pol.20.stor.