GPF

Obsahuje písmená: GPF
Rozmer: 30 x 15 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 18. - 19. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Pezinok
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Gróf Pálffy Ferenc 1. pol. 18. stor.