KJ srdce

Obsahuje písmená: KJ
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: Jozef Šteffek
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Malacky
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív
symbol: Srdce

Poznámka:
Kimlička Ján, tehelňa v Studienke, 1. pol. 20. stor.