KKF

Obsahuje písmená: KF
Rozmer: 33 x 16 x 7,5
Zberateľ: Milan Blahovský
datovanie: 17. - 18. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Komárno
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
Kaiser - königliche Fortifikationsdirektion Cisársko - kráľovské fortifikačné riaditeľstvo 1. pol. 19. stor.