-kríž

Obsahuje písmená:
Rozmer: 28 x 14 x 5
Zberateľ: KPÚ Banská Štiavnica
datovanie: do 17. storočia
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Banská Štiavnica
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív
symbol: Jednoduchý kríž