GSP

Obsahuje písmená: GSP
Rozmer: 28 x 14 x 7,5
Zberateľ: František Satko
datovanie: 19. - 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Myjava
Reliéf znakov: Zahĺbený - negatív

Poznámka:
Samuel Gavora a spol. Tehelňa v Brezovej pod Bradlom Prelom 19. a 20 . stor.