GÜA

Obsahuje písmená: GUA
Rozmer: 29 x 14 x 7
Zberateľ: František Satko
datovanie: 20. storočie
Orámovanie: Bez kartuše
Región: Dunajská Streda
Reliéf znakov: Vystúpený - pozitív

Poznámka:
gróf Üchtritz-Amade (Emil) 1.pol.20. stor.